Denne bloggen tar for seg en av de mest markante naturforvandlingene i Kviknehistorien, nemlig oppdemningen av Innerdalen. En frodig dal med seterdrift og unik natur som ble demt ned på 1980-tallet. Her vil Innerdalens forvandling bli sett på fra ulike perspektiv; sosiale forhold, økonomi og klima/miljø.

Bloggen er laget som en tverrfaglig skoleoppgave ved Kvikne skole, skrevet av Erik Frengstad.